Povinný podíl a odvody

Zaměstnavatel, který nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu nebo nesplní včas oznámení plnění povinného podílu formou náhradního plnění, se dopustí přestupku nebo správního deliktu, za který může být úřadem práce uložena pokuta až ve výši 1 milionu korun.

 

Zaměstnavateli, který nesplnil svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo nezajistil její náhradní plnění ve výši povinného podílu, stanoví úřad práce rozhodnutím povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu ve výši odpovídající nesplněné části povinného podílu.

 

Více o aktuální problematice naleznete na specializovaném webu, který se týká problematiky náhradního plnění pro rok 2023.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - SIPADAN (BEZPEČNOST, ÚKLID)

Bezpečnostní a úklidová agentura SIPADAN
Náhradní plnění - zaměstnávání ZPS

 

Předmětem podnikání agentury Sipadan a.s. jsou bezpečnostní a úklidové práce s možností náhradního plnění. Odběrem služeb od firmy Sipadan mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou povinnost dle ustanovení § 24 odst.3b č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Firma Sipadan je schopna u Vás vyřešit a zajistit v rámci našich bezpečnostních a úklidových služeb povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat občany s ZPS (tzv.povinný podíl, náhradní plnění ).

Dle náročnosti požadavků našich klientů, tedy Vás, jsme schopni zajistit též úklidové služby, ostrahu a další bezpečnostní služby výběrem pracovníků, kteří změněnou pracovní schopnost nemají. Všichni zaměstnanci vykonávající úklidové a bezpečnostní služby jsou prověřeni ve směru bezúhonnosti. Každá naše bezpečnostní i úklidová služba je zaručená mnoha garancemi kvality.

Více informací o službách samotných, a o možnosti odebírat naše služby a zajistit si tak náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS, naleznete na našich samostatných webových stránkách: Bezpečnostní agentura SIPADAN.

Bezpečnostní služby agentury SIPADAN


Úklidové služby agentury SIPADAN

  • Komplexní úklidový servis
  • Hygienický program a dezinfekční servis
  • Generální úklid po malování, rekonstrukci a před kolaudací
  • Mytí oken, mytí a očista fasád, výškové čištění nepřístupných míst pomocí horolezecké techniky
  • Extrakční čištění koberců nebo čištění suchou technologií
  • Očištění pevných ploch polymerními vosky
  • Čištění vertikálních a horizontálních žaluzií
  • Atp. ...