Povinný podíl a odvody

Zaměstnavatel, který nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu nebo nesplní včas oznámení plnění povinného podílu formou náhradního plnění, se dopustí přestupku nebo správního deliktu, za který může být úřadem práce uložena pokuta až ve výši 1 milionu korun.

 

Zaměstnavateli, který nesplnil svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo nezajistil její náhradní plnění ve výši povinného podílu, stanoví úřad práce rozhodnutím povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu ve výši odpovídající nesplněné části povinného podílu.

 

Více o aktuální problematice naleznete na specializovaném webu, který se týká problematiky náhradního plnění pro rok 2023.

Náhradní plnění 2015

Náhradní plnění v roce 2015

Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2015 byla vyhlášena koncem roku. Nyní je tedy již možné vypočítat konkrétní sumy pro jednotlivé plnění povinného podílu. Tato mzda činí 25 903,- Kč.

Firmy s více jak 25 zaměstnanci mají do 15. 2. 2016 povinnost oznámit plnění povinného podílu za rok 2015 na příslušné pobočce úřadu práce. Pro splnění této povinnosti stále existují tři cesty:

  • Přímé zaměstnání osob se zdravotním postižením v 4% podílu k počtu zaměstnanců.
  • Odebráním služeb, zboží či zakázek v rámci náhradního plnění
  • Finančním odvodem státu

Tyto možnosti může zaměstnavatel kombinovat podle potřeby.

Plnění povinného podílu konkrétně:

Pokud například firma zaměstnává 50 zaměstnanců, vzniká jí povinnost zaměstnávat právě 2 OZP pracovníky, aby splnila svůj povinný podíl.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců

50 zaměstnanců

Povinný podíl zaměstnávání OZP (4%)

50 x 0,04

2 OZP

 

Pokud není firma schopná vytvořit vhodné podmínky pro 2 osoby se zdravotním postižením, může využít náhradního plnění. Stačí odebrat služby, zboží či zakázky od dodavatele náhradního plnění ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy.


Náhradní plnění za 1 OZP

7 x 25 903

181 321 Kč

Náhradní plnění za 2 OZP

2 x 181 321

362 642 Kč

 

Poslední možností je pak odvod do státního rozpočtu. Pro splnění povinnosti za 1 OZP zaměstnavatel zaplatí státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy. Tato varianta je ovšem nejméně výhodná, jelikož z ní firma nemá žádné výhody.


Odvod státu za 1 OZP

2,5 x 25 903

64 757,5 Kč

Odvod státu za 2 OZP

2 x 64 757,50

129 515 Kč

Tuto částku tedy firma ušetří, pokud využije služeb v rámci náhradního plnění. Nepřímo tak také podpoří zaměstnávání osob se zdravotním postižením.