Povinný podíl a odvody

Zaměstnavatel, který nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu nebo nesplní včas oznámení plnění povinného podílu formou náhradního plnění, se dopustí přestupku nebo správního deliktu, za který může být úřadem práce uložena pokuta až ve výši 1 milionu korun.

 

Zaměstnavateli, který nesplnil svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo nezajistil její náhradní plnění ve výši povinného podílu, stanoví úřad práce rozhodnutím povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu ve výši odpovídající nesplněné části povinného podílu.

 

Více o aktuální problematice naleznete na specializovaném webu, který se týká problematiky náhradního plnění pro rok 2023.

Náhradní plnění 2014

Potřebujete vypočítat výši Vašeho náhradního plnění a nevíte, jak na to?
Tady je příklad výpočtu náhradního plnění 2014, výpočet náhradního plnění  za rok 2015 ještě stále není možný, vzhledem k faktu, že Český statický úřad jeho hodnotu vyhlásí, až koncem roku.


Průměrná měsíční mzda (PMM) za rok 2014 (I.-III. Q) =
25 179 Kč.

Společnost např. zaměstnává v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců celkem 150 osob.

Povinný podíl zaměstnávání OZP

Při přímém zaměstnávání OZP by společnost o 150 zaměstnancích měla zaměstnávat 6 osob se zdravotním postižením, aby splnila 4% povinný podíl.

Celkový přepočtený počet zaměstnanců

150 zaměstnanců

Povinný podíl zaměstnávání OZP (4%)

150 x 0,04

6 OZP

Náhradní plnění povinného podílu

Společnost využije některou z nabídek náhradního plnění. Vybere si služby nebo zboží v minimálním objemu sedminásobku průměrné mzdy za každou OZP, kterou by měla zaměstnávat.

Náhradní plnění za 1 OZP

7 x 25 179

176 253 Kč

Náhradní plnění za 6 OZP

6 x 172 354

1 057 518 Kč

Odvod státu aneb finanční plnění povinného podílu

Firma zaplatí státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou OZP, kterou by měla zaměstnat.

Odvod státu za 1 OZP

2,5 x 25 179

62 947,50 Kč

Odvod státu za 6 OZP

6 x 62 947,50

377 685 Kč

Úspora

Úspora je rovna částce, kterou byste státu odvedli (v našem příkladu byste s náhradním plněním 2014 ušetřili 377 685 Kč). Odběrem náhradního plnění tak můžete také efektivněji optimalizovat své náklady.

Podívejte se na změny v náhradním plnění v roce 2013.