Povinný podíl a odvody

Zaměstnavatel, který nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu nebo nesplní včas oznámení plnění povinného podílu formou náhradního plnění, se dopustí přestupku nebo správního deliktu, za který může být úřadem práce uložena pokuta až ve výši 1 milionu korun.

 

Zaměstnavateli, který nesplnil svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo nezajistil její náhradní plnění ve výši povinného podílu, stanoví úřad práce rozhodnutím povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu ve výši odpovídající nesplněné části povinného podílu.

 

Více o aktuální problematice naleznete na specializovaném webu, který se týká problematiky náhradního plnění pro rok 2023.

Náhradní plnění povinného podílu 2023 a zaměstnávání OZP

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni podílet se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém přepočteném počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost však můžete splnit i skrze náhradní plnění - odběrem služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Těmto společnostem lze v rámci náhradního plnění též zadávat zakázky nebo odebírat výrobky.

Na těchto stránkách naleznete několik společností, u kterých si můžete náhradní plnění povinného podílu OZP zajistit a výrazně tak ušetřit odběrem služeb v rámci náhradního plnění 2024. Pokud totiž žádné osoby se ZP či ZTP nezaměstnáváte přímo, ani náhradně, musíte odvádět nemálé částky státu. Náhradní plnění lze u bezpečnostní agentury a úklidové firmy SIPADAN, náhradní plnění u firmy D.I.SEVEN SERVICE, případně odběr služeb správy objektů v pro náhradní plnění u společnosti D.I.SEVEN Facility.

Změny v zaměstnávání OZP z r. 2012 naleznete zde na stránkách Ministerstva práce sociálních věcí.