Povinný podíl a odvody

Zaměstnavatel, který nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu nebo nesplní včas oznámení plnění povinného podílu formou náhradního plnění, se dopustí přestupku nebo správního deliktu, za který může být úřadem práce uložena pokuta až ve výši 1 milionu korun.

 

Zaměstnavateli, který nesplnil svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo nezajistil její náhradní plnění ve výši povinného podílu, stanoví úřad práce rozhodnutím povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu ve výši odpovídající nesplněné části povinného podílu.

 

Více o aktuální problematice naleznete na specializovaném webu, který se týká problematiky náhradního plnění pro rok 2023.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ OD FIRMY D.I.SEVEN SERVICE (ÚKLID, BEZPEČNOST)

Společnost D.I.SEVEM SERVICE s.r.o., úklidová a bezpečnostní agentura zajišťující služby jako je např. fyzická ostraha či služby pultu centrální ochrany PCO, patří dlouhodobě k předním poskytovatelům služeb v oblasti bezpečnostního a úklidového servisu v rámci celé ČR s možností odběru služeb formou náhradního plnění povinného zákonného podílu dle ustanovení §24 odst. 3b zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Naše schopnost dodávat společnostem uzpůsobené flexibilní řešení, umožňuje našim klientům soustředit se na to, co je pro ně podstatné, tj. na svou hlavní činnost. Je samozřejmostí, že každý z nás chce spolupracovat s lidmi, kteří jsou k naší osobě loajální a odvádějí tu nejlepší práci. Je tedy na zaměstnancích naší společnosti, aby při vykonávání jakékoliv bezpečnostní či úklidové služby prokázali právě tyto přednosti.

Cílem společnosti D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. je poskytovat klientům nejvhodnější možnosti řešení a veškeré bezpečnostní a úklidové služby na nejvyšší možné úrovni při současném zprůhlednění celkových nákladů. Pokud se tedy rozhodujete pro řešení, které by Vám mělo zajistit bezstarostný chod Vašeho areálu, pevně věřím, že zvolíte právě naší společnost.

Více informací o službách samotných, a o možnosti odebírat naše služby a zajistit si tak náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS, naleznete na našich samostatných webových stránkách: Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN SERVICE.

Bezpečnostní služby agentury D.I.SEVEN SERVICE

 • fyzická ostraha objektů
 • recepční služba
 • osobní ochrana
 • dálková ostraha objektů
 • bezpečnostní poradenství
 • bezpečnostní posouzení
 • montáž a projekce elektronických zabezpečovacích, protipožárních a kamerových systémů
 • detektivní služba

Úklidové služby agentury D.I.SEVEN SERVICE

 • úklid institucí, administrativních objektů, výrobních hal, hotelů, nemocnic, apod.
 • zajištění hygienického programu a dezinfekčního servisu
 • mytí oken
 • mytí a očista fasád
 • výškového mytí nepřístupných míst pomocí horolezecké techniky
 • čištění koberců a čalouněného nábytku
 • ošetření pevných ploch polymerními vosky
 • čištění vertikálních a horizontálních žaluzií
 • generální a předkolaudační úklid objektů