Povinný podíl a odvody

Zaměstnavatel, který nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu nebo nesplní včas oznámení plnění povinného podílu formou náhradního plnění, se dopustí přestupku nebo správního deliktu, za který může být úřadem práce uložena pokuta až ve výši 1 milionu korun.

 

Zaměstnavateli, který nesplnil svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo nezajistil její náhradní plnění ve výši povinného podílu, stanoví úřad práce rozhodnutím povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu ve výši odpovídající nesplněné části povinného podílu.

 

Více o aktuální problematice naleznete na specializovaném webu, který se týká problematiky náhradního plnění pro rok 2023.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ OD D.I.SEVEN FACILITY (ÚDRŽBA BUDOV)

Náhradní plnění - zaměstnávání ZPS

 

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. je dceřinou společností D.I.SEVEN a.s., zabývající se komplexními a doplňovými službami v oblasti Facility management a Property management budov a nemovitostí, působící po celém území České republiky. V součinnosti s mateřskou společnostní působíme i jako bezpečnostní služby a zajišťujeme komplexní bezpečnostní služby. Zmíněné služby spočívají v poskytování úplného servisu při správě a údržbě budov a nemovitostí s cílem optimalizovat náklady spojené s investicemi oprav, spotřebou energií, řízením technologií atd. D.I.SEVEN FACILITY v této široké škále služeb poskytuje poskytuje klientovi maximální komfort. Na základě zkušeností jsme schopni integrovat veškeré služby typu údržba a správa nemovitostí či budov do chodu objektu tak, abychom eliminovali případné zpomalení vlastního programu klienta. Naše společnost má statut chráněné dílny, při odběru našich služeb možnost odpočtu náhradního plnění.

V rámci Facility Managmentu poskytujeme úplný servis při zastupování klienta vůči třetím osobám, pasportizaci a opravy objektů a zařízení, zpracování a vedení projektové i provozní dokumentace a smluv, kontrolní a poradenskou činnost, ekologickou likvidaci odpadů, ostrahu a úklidy. Veškeré obchodní vztahy jsou založeny na důvěře s podporou našeho profesionálního týmu.

Více informací o službách samotných, a o možnosti odebírat naše služby a zajistit si tak náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS, naleznete na našich samostatných webových stránkách: Facility & Property management D.I.SEVEN FACILITY.

Facility Management - údržba a správa budov

Komplexní služby spojené se správou budov a nemovitostí, s cílem poskytovat klientovi maximální komfort v širokém rozsahu nabízených služeb s profesionálním přístupem, založeném na vzájemné důvěře.Naše společnost vždy vychází z požadavků a potřeb Klienta. Poskytujeme úplný servis, spojený s technickou správou budov a nemovitostí, s cílem optimalizovat investiční náklady oprav, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií atd.

Property Management - údržba a správa nemovitostí

Prostřednictvím Property managenetu nabízíme Klientovi komplexní správu majetku budov a nemovitostí, spojenou s převzetím a evidencí smluv až po kontrolu dodržování smluvních podmínek. Proces Property managementu vždy nastavujeme dle typu požadovaných služeb, které převážně souvisí se službami Facility managementu. Poskytujeme komplexní ekonomické a obchodní služby, právní služby, zastupování Klienta vůči třetím osobám apod.